Jakie są najnowsze trendy w 2023 roku w usługach IT?

Dzięki platformom hostującym kod i narzędzia open-source możemy zobaczyć jak zmieniły się trendy w 2022 roku. Dodatkowo, dzięki rankingom wśród społeczności ludzi z kręgów IT, możemy zobaczyć, czego używa się na co dzień tworząc oprogramowanie.

Jak wygląda przyszłość rozwiązań w kwestiach budowania aplikacji internetowych lub programów oraz analizy danych?

W przyszłych latach pewną gałęzią rozwoju będzie automatyzacja procesów. Już teraz wiele rzeczy, które robisz na co dzień da się zautomatyzować, dzięki narzędziom dostarczone przez usługodawców. Wszystkie trendy niżej, wpisują się w to, co od dawna można zauważyć. To korzystanie z gotowych rozwiązań i dopasowanie ich do swoich potrzeb. Bardzo często w pracy zetkniesz się z koniecznością znajomości danego narzędzia, i będzie to ważniejsze niż oprogramowanie rozwiązania.

Co zrobić, aby odnieść sukces w branży IT w 2023 roku? Ważne jest, aby dynamicznie dostosowywać swoje umiejętności do wymagań rynku, ponieważ biznes nie jest stałą. Technologie, trendy i wymagania ulegają ciągłym zmianom, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco i ciągle się rozwijać.

Pewnym jest to, że umiejętności miękkie są ważne, jak nigdy dotychczas. Tworzenie oprogramowania to proces złożony, który często wymaga pracy w zespole. Nie da się tworzyć skomplikowanych systemów w rozsądnym czasie w pojedynkę, dlatego ważne jest, aby być zdolnym do współpracy z innymi specjalistami z różnych dziedzin, takich jak programiści, testerzy, analitycy danych czy specjaliści od bezpieczeństwa. Praca w zespole pozwala na uzupełnianie się i dzielenie się wiedzą, co przyspiesza proces tworzenia i pozwala na lepsze rozwiązania.


Trendy

Rozwiązania chmurowe w 2023 roku

Trend rozwiązań chmurowych będzie rosnąć na przestrzeni czasu ze względu na kilka czynników. Kilka punktów może wprowadzić, czemu aktualnie kładzie się nacisk na aplikacje natywnie oparte o chmurę. Przykład aplikacji Cloud Native znajduje się pod poniższym linkiem https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/cloud-native/introduction

Oszczędności kosztów: Wdrożenie rozwiązań chmurowych pozwala na redukcję kosztów związanych z zarządzaniem infrastrukturą IT i zwiększenie wydajności. 

Początkowy koszt stworzenia aplikacji cloud native może być wyższy, ponieważ wymaga to zakupu i skonfigurowania odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowania, a także zatrudnienia specjalistów, aby to wszystko zrobić. Jednak po pewnym czasie koszty te ustabilizują się.

Plusem jest to, że skalowanie aplikacji cloud native jest prostsze i tańsze niż skalowanie tradycyjnych aplikacji, co pozwala na zaplanowanie budżetu z góry. Ponadto, ponieważ aplikacja jest hostowana w chmurze, utrzymanie jest przewidywalne, ponieważ nie trzeba martwić się o awarie sprzętu czy oprogramowania, co pozwala na lepsze planowanie i przewidywanie kosztów utrzymania.

Dużo przykładów opisało Oktavawe na swoim blogu.

Aplikacje cloud native są specjalnie zaprojektowane, aby działać w środowisku chmury obliczeniowej. Jeden z głównych komponentów tego środowiska to Platform as a Service (PaaS), czyli platforma jako usługa. PaaS to usługa, która udostępnia aplikacjom cloud native wszystko, czego potrzebują, aby działać, takie jak narzędzia do tworzenia, testowania, udostępniania i zarządzania aplikacjami, a także zasoby obliczeniowe, bazy danych i inne narzędzia potrzebne do działania aplikacji.

  • Oszczędności kosztów infrastruktury: Przedsiębiorstwa nie muszą ponosić kosztów zakupu, utrzymania ani modernizacji infrastruktury IT, ponieważ korzystają z zasobów dostarczanych przez dostawcę usług chmurowych.
  • Oszczędności kosztów energii: Przedsiębiorstwa nie muszą ponosić kosztów związanych z zasilaniem i chłodzeniem własnej infrastruktury IT, ponieważ dostawca usług chmurowych ponosi te koszty.
  • Oszczędności kosztów personelu: Przedsiębiorstwa nie muszą ponosić kosztów związanych z zatrudnieniem specjalistów IT do zarządzania infrastrukturą, ponieważ dostawca usług chmurowych zapewnia te usługi.
  • Oszczędność tworzenia aplikacji: Korzystanie z usług PaaS pozwala na zwiększenie elastyczności i skalowalności aplikacji cloud native, ponieważ aplikacje mogą automatycznie dostosowywać się do zmieniających się potrzeb biznesowych i technologicznych. Oznacza to, że programista nie musi pisać rozwiązań pod wymagania biznesowe, tylko wykorzystać gotowe komponenty, dzięki czemu skraca się czas tworzenia aplikacji, co za tym idzie koszt wypracowanych godzin. PaaS także udostępnia narzędzia do zarządzania i monitorowania aplikacji, co pozwala na lepszą kontrolę nad kosztami i zwiększenie wydajności aplikacji.

Koszty usług chmurowych są naliczane na podstawie zużycia zasobów, takich jak przestrzeń dyskowa, moc obliczeniowa, transfer danych i czas korzystania z usług. Te koszty mogą być naliczane na minutową, godzinną lub miesięczną bazie, w zależności od dostawcy usług chmurowych i oferowanych przez niego opcji. Niektóre usługi mogą również oferować płatności za przepustowość lub liczbę zapytań.

Warto zapoznać się z kalkulatorami, które dany dostawca usług udostępnia na swojej stronie. W przypadku rozwiązań chmurowych to od nas zależy, ile zasobów wykorzystamy. Trzeba uważać, by dopasować usługę do rozwiązania.

Najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie aplikacji Cloud Native od początku. Niestety przeniesienie instniejącej aplikacji, która nie jest typowo chmurowa często wiąże się z podniesionymi kosztami takiej operacji.

Skalowanie zasobów: Chmura pozwala na elastyczne dostosowywanie zasobów IT do zmieniających się potrzeb i rosnącego ruchu.

Na przykład, jeśli aplikacja potrzebuje więcej pamięci lub mocy obliczeniowej, aby dostosować się do wzrostu ruchu na stronie internetowej, system automatycznie dostarcza dodatkowe zasoby. W przypadku spadku ruchu, system automatycznie zmniejsza ilość zasobów, co pozwala na redukcję kosztów.

Przedsiębiorstwa potrzebują rozwiązań chmurowych, ponieważ pozwalają one na zwiększenie elastyczności, skalowalności i niezawodności ich systemów IT.

Elastyczność oznacza, że przedsiębiorstwa mogą dostosowywać swoje zasoby IT do zmieniających się potrzeb biznesowych, bez konieczności inwestowania w drogie infrastrukturę.

Skalowalność oznacza, że przedsiębiorstwa mogą dostosowywać swoje zasoby IT do rosnącego ruchu i obciążenia, bez konieczności inwestowania w dodatkową infrastrukturę.

Niezawodność oznacza, że przedsiębiorstwa mogą mieć pewność, że ich systemy IT będą działać bez przerw, nawet w przypadku awarii sprzętu czy problemów z dostępnością

Rozwiązania chmurowe zapewniają te cechy dzięki temu, że polegają na dzieleniu się zasobami IT przez wiele przedsiębiorstw i organizacji na potrzeby swoich aplikacji i usług, co pozwala na oszczędności kosztów oraz skalowanie zasobów w miarę potrzeb. Dodatkowo dostawcy usług chmurowych zapewniają wysoki poziom niezawodności poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii i procedur zarządzania dostępnością oraz bezpieczeństwem.

Lepszej jakości usługi: Chmura pozwala na dostarczanie bardziej zaawansowanych i niezawodnych usług.

Bezpieczeństwo: Chmura pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa danych i systemów IT, dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i procedur zarządzania dostępnością oraz bezpieczeństwem.

To, co przemawia za rosnącym trendem w roku 2023, to rosnące zapotrzebowanie na usługi chmurowe związane z analizą danych, uczeniem maszynowym i IoT.

Rozwiązania chmurowe są dobre do analizy danych, uczenia maszynowego i IoT, ponieważ chmura dostarcza przedsiębiorstwom dostęp do potężnych narzędzi analitycznych do Big Data i Business Intelligence, które pozwalają na szybkie i skuteczne przetwarzanie dużych zbiorów danych. Takimi usługami są np. BigQuery, MongoDB, Oracle Database, Amazon Redshift, DataStax Enterprise, Db2, Cloudera Enterprise, Data Hub, Couchbase Server, SingleStore, czy też Databricks, Power BI.

Chmura dostarcza przedsiębiorstwom dostęp do potężnych narzędzi uczenia maszynowego, takich jak Google ML Engine czy Amazon SageMaker, które pozwalają na tworzenie i uczenie modeli AI bez potrzeby posiadania dużej infrastruktury obliczeniowej.

Chmura pozwala na zarządzanie dużymi ilościami danych pochodzącymi z różnych urządzeń IoT oraz na przetwarzanie ich w czasie rzeczywistym, co pozwala na podejmowanie natychmiastowych decyzji biznesowych.

Dodatkowo, za zainteresowaniem się Cloudem przemawia zwiększenie inwestycji w technologie chmurowe ze strony dużych przedsiębiorstw oraz rządów.

W Europie, przykładem jest plan digitalizacji państw członkowskich Unii Europejskiej, który zakłada rozwój usług cyfrowych, w tym rozwiązań chmurowych, jako sposób na poprawienie efektywności i jakości usług publicznych oraz na zwiększenie konkurencyjności gospodarki.

Źródło danych: https://survey.stackoverflow.co/2022/

Narzędzia no-code i low-code 2023 roku

Narzędzia no-code i low-code to narzędzia, które pozwalają na tworzenie aplikacji bez konieczności pisania kodu. Zamiast tego, użytkownicy mogą korzystać z interfejsu wizualnego, takiego jak konfiguratory, by tworzyć aplikacje.

Narzędzia no-code pozwalają na tworzenie aplikacji bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania. Natomiast narzędzia low-code pozwalają na tworzenie aplikacji za pomocą minimalnej ilości kodu, co jest przydatne dla programistów, którzy chcą skrócić czas potrzebny na tworzenie aplikacji.

W 2023 roku z pewnością aplikacje będą musiały powstawać jeszcze szybciej, niż w poprzednich latach. Związane jest to z ogromną konkurencją na rynku i potrzebą szybkiego wprowadzenia przynajmniej MVP.


Web 3.0

Web 3.0 to koncepcja, która zakłada wykorzystanie sztucznej inteligencji, blockchainu oraz Internetu rzeczy (IoT) do tworzenia bardziej zaawansowanych aplikacji i usług internetowych.

Web 3.0 ma na celu stworzenie bardziej inteligentnej sieci, która będzie w stanie samodzielnie uczyć się i adaptować do potrzeb użytkowników. Dzięki sztucznej inteligencji, aplikacje będą w stanie lepiej rozumieć potrzeby użytkowników i dostosowywać się do nich, natomiast dzięki blockchainowi i technologii IoT, aplikacje będą w stanie lepiej współpracować między sobą oraz być bardziej bezpieczne i transparentne.

Web 3.0 ma również na celu stworzenie bardziej demokratycznej sieci, w której użytkownicy będą mieć większą kontrolę nad swoimi danymi.

Web 3.0 jest wciąż w fazie rozwoju i wiele z jego koncepcji jest jeszcze w fazie badań i eksperymentów. Jednakże, już teraz można zauważyć rosnące zainteresowanie tą technologią i coraz więcej projektów związanych z web 3.0 pojawia się na rynku.

Web 1.0Web 2.0Web 3.0
czytanie treściczytanie treściMetawersum
tworzenie treściNFT
social mediaBlockchain
monetyzacjaAI
Semantyczne treści
Porównanie rozwoju Web X

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja jest uważana za przyszłość, ponieważ ma potencjał do znacznie poprawienia efektywności i jakości w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, transport, bezpieczeństwo, edukacja czy biznes. Dzięki sztucznej inteligencji, maszyny mogą przetwarzać ogromne ilości danych, uczyć się na ich podstawie i podejmować decyzje, co pozwala na automatyzację procesów i osiągnięcie lepszych wyników.

Sztuczna inteligencja jest również coraz częściej wykorzystywana w automatyzacji procesów biznesowych, co pozwala na zwiększenie efektywności i oszczędności kosztów. W medycynie AI pozwala na wczesne wykrywanie chorób, a w transportach na automatyzację pojazdów, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Wreszcie, sztuczna inteligencja ma również potencjał do rozwiązywania skomplikowanych problemów, które są trudne lub niemożliwe do rozwiązania przez ludzi, co pozwala na postęp w dziedzinach takich jak nauka czy technologia.


Czego warto nauczyć się, żeby zostać programistą?

Poniżej przykłady rankingów przeprowadzonych w 2022 roku na potrzeby zebrania informacji i analizy tego, co w przyszłości będzie miało wpływ na to, co warto znać, by zostać programistą, na którego zapotrzebowanie jest na rynku. Trzeba jednak pamiętać, że niszowe języki, chociaż często próg wejścia jest wyższy, w dłuższej perspektywie może być bardziej opłacalny pod względem finansowym. Warto też zwrócić uwagę, jaki język programowania przynosi przyjemność podczas codziennej pracy.

Zauważysz też, że duża część języków programowania jest związana z rozwiązaniami chmurowymi. Dzięki tym językom w prosty sposób dostarczysz PoC, a później rozwiązanie dla biznesu.


https://pypl.github.io/PYPL.html Indeks Popularności Języków Programowania PYPL jest tworzony poprzez analizę częstotliwości wyszukiwania tutoriali językowych w Google: im więcej wyszukiwań, tym bardziej popularny jest dany język. Dane pochodzą z Google Trends.

https://survey.stackoverflow.co/2022/ Stackoverflow zebrał informacje na temat osób związanych z IT. W jaki sposób się uczą, w jaki sposób osiągają kolejne poziomy wiedzy, a także czego oczekują w przyszłości.

https://octoverse.github.com/2022/top-programming-languages Github zebrał informacje na temat tego, w jaki sposób programiści piszą swój kod i jakich języków programowania używają.


Języki programowania w 2023 roku

Wciąż na topie klasyfikuje się JavaScript, którego wykorzystanie w webdevie jest na poziomie 97%. Oznacza to, że to jeden z tych języków, które powinno się znać.

JavaScript Google Trends

  • Javascript jest używany w aplikacjach do tworzenia warstwy UI. Jest używany przez wiele popularnych bibliotek i frameworków, takich jak React, Angular, Vue.js
  • Javascript jest wykorzystywany do tworzenia aplikacji hybrydowych i natywnych przy użyciu frameworków takich jak React Native, Ionic, NativeScript.
  • Javascript jest wykorzystywany na backendzie, np. w Node.js, co pozwala na tworzenie aplikacji serwerowych i narzędzi deweloperskich.

Często znajomość Javascript nie obejdzie się bez znajomości HTML/CSS.

W dłuższej perspektywie, warto zainteresować się TypeScriptem.

TypeScript jest “gałęzią” JavaScript, które dostarcza statycznego typowania i inne zaawansowane funkcje, co pozwala na lepszą organizację i bardziej skalowalny kod (np. interfejsy). Dzięki statycznemu typowaniu, TypeScript ułatwia debugging i pomaga uniknąć błędów w kodzie, co jest szczególnie przydatne przy tworzeniu dużych projektów. TypeScript jest również wykorzystywany w popularnych bibliotekach jak Angular, przez co przyspiesza tworzenie aplikacji webowych. TypeScript jest także rozwijany przez Microsoft.

Python Google Trends

Język programowania Python jest popularny ze względu na jego uniwersalność, czytelną i przejrzystą składnię. Ułatwia to naukę i pozwala na szybkie rozwiązywanie różnorodnych problemów. 

Python jest wszechstronny i może być używany do różnych zastosowań, takich jak: machine learning, analiza danych, automatyzacja, tworzenie aplikacji webowych i desktopowych. Dodatkowo, Python ma bogatą bibliotekę standardową i wiele popularnych bibliotek zewnętrznych, co pozwala na szybkie rozwiązywanie różnorodnych problemów.

Wiele firm i organizacji, w tym Google, NASA i CERN, używa Pythona do swoich projektów.

GO Google Trends

Go (również znany jako Golang) jest językiem programowania stworzonym przez Google. Go jest uważany za prosty w użyciu, ale jednocześnie potężny język, który jest szybki i skalowalny. Jest to język bardzo dobrze przystosowany do programowania wielowątkowego, co jest przydatne w aplikacjach rozproszonych oraz zwiększających wydajność.

Go jest coraz bardziej popularny, zwłaszcza w sektorze IT, a także w przemyśle, gdzie ma zastosowanie w automatyzacji, wirtualizacji, oraz w infrastrukturze. Uczenie się języka Go może być korzystne, jeśli planujesz pracować w dziedzinach, w których Go jest często używany lub jeśli chcesz posiąść język programowania, który jest bardziej przystosowany do programowania rozproszonego i wielowątkowego.

Rust Google Trends

Rust jest językiem programowania stworzonym przez Mozilla, który jest uważany za jeden z najbezpieczniejszych języków programowania. Rust posiada wiele narzędzi i mechanizmów, które pomagają w eliminowaniu typowych błędów programistycznych, takich jak buforowanie i ujawnianie danych. Rust jest również bardzo wydajny i posiada zaawansowane funkcje programowania, co czyni go idealnym językiem dla systemów operacyjnych, programów sieciowych, narzędzi do automatyzacji oraz aplikacji wymagających wydajności.

Rust jest językiem, który jest coraz bardziej popularny i zdobywa coraz więcej zwolenników. Rust jest często używany przez firmy takie jak Dropbox, Coursera, i AWS. Jeśli jesteś zainteresowany bezpieczeństwem, wydajnością oraz chcesz się uczyć języka, który jest nowoczesny i coraz bardziej powszechny to uczenie się Rusta jest dobrym wyborem.


Podsumowanie

Rok 2023 przyniesie jeszcze więcej pracy programistom. Cloud computing, web 3.0, sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych to obecnie jedne z najważniejszych trendów w branży IT, a ich znaczenie będzie nadal rosnąć w tym roku.

Firmy będą coraz bardziej inwestować w rozwój technologii sztucznej inteligencji i przetwarzania danych, aby poprawić efektywność swoich procesów biznesowych i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Umiejętności miękkie są tak samo ważne, jak umiejętności czysto techniczne. Ułatwić pracę pod presją czasu ze względu na zmieniające się wymagania i technologie mają nam odpowiednie narzędzia, dopasowane do konkretnych wymagań.

Na sam koniec, poniżej obrazek wygenerowany przez AI.

Główny obrazek: Photo by Vinh Nguyen on Unsplash